loading
پوکا سرویس

به منظـور ارتقاء سطح خدمات رسانی به خانواده بزرگ مصرف کنندگان ابزار برقی پوکا، شرکت پوکا سرویس در بهمن ماه 1392 تاسیس گردید.

پوکا سرویس جهت پاسخگویی شایسته به نیـاز های مصرف کنندگان، ابزار برقی پوکا و تسهیل و تسریع در امر خدمات پس از فروش با به کارگیری کادری مجرب اقدام به بازنگری فرآیند تامین و تـوزیع قطعات یـدکی، ارائه خـدمات پس از فروش نموده و تمـام تلاش خود را جهت آسایـش خاطر کلیه عزیزانی که در زنجیره توزیع و مصرف محصولات پوکا در کنارما هستند بکار برده است.

تجهیـز انبار بی نظیر قطـعات یـدکی پوکا سرویس با بیش از 1800 نوع قلم قطعه در محیطی وسیـع و با پشتوانه حجیم قطعات یدکی، مهر تاییدی بر تلاش مدیریت پوکا سرویس جهت رضایت مصـرف کننـدگان عزیز می باشد.